Sonuc Yazılım

mikro yazılım iş ortağı

Mikro İthalat – İhracat

Mikro ithalat mikro ihracat :

mikro ithalat ve ihracat programınızda yapılandırılarak aşağıdaki işlemler uygulanmaktadır.

Mikro ithalat Dosya takibi ve mikro ihtalat’larınız sonucu ithalat masraflarınız;

( ithalat peşin vergi , navlun , banka masrafı , sigorta ve diğer masraflar ) yansıtılarak ürün maliyetiniz kur değerlemeleri baz alınarak stok maliyetlendirme ve değerleme uzman ekibimiz ile programınız da entegre çalıştırılmakta ve raporlandırılmakta’dır.

Maliyetleriniz Tl, Usd ve Euro olarak ta veri kübünüz de rapor olarak çıkartılır.

İthalat yönetim süreci ve ithalat-ihracat rejimi kanunlar, uluslararası anlaşmalar, protokoller ve yerel mevzuatlarla düzenlenmektedir.

İşletmeler, dış ticaret işlemlerini bu kanun ve mevzuatlara uygun yürütmek çabasında oldukları gibi, aynı zamanda rekabet güçlerini koruyabilmek için dinamik bir yapı oluşturmak zorundalar.

MİKRO ERP ailesinin mikro  ithalat ve ihracatçı firmalar için geliştirilen ürünü İthalat yönetimi ve İhracat yönetimi, bu ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilmiştir.

İthalatın ek maliyetlerini stoka yedirmek ve ihracattan doğan KDV iadelerini raporlamak, dış ticareti olan kurumların en çok zaman harcadıkları işleri olmaktan artık çıkıyor.

Dahilde İşleme İzin belgelerinin oluşturulması, evrak içerisinden saydırılması, ihracat ve ithalat ile ilgili listeler , raporların detaylı olarak alınması İthalat yönetimi ve İhracat yönetiminin yetenekleri içerisindedir.

Mikro İthalat ve  Mikro İhracat modülü :

Mikro Programınız da İhracat için gerekli evrak kayıtlarınız dizayn edilerek Proforma invoice , Pack list , Commercial invoice yasal mevzuatlara göre uyarlanır ve mikro’nuz dan döküm alınması sağlanır .

Dış ticarete yönelik hareketlerinizi takip etmek için kullanılır.

Bu program ile ülkemizdeki ihracat işlemlerinizi kanun ve mevzuatlara uygun olarak yapabilirsiniz.İhracat Yönetim modülü ile her türlü evrak basımını gerçekleştirebilirsiniz.

İhracat Yönetimi ile packing list, gümrük çıkış beyannamesi, döviz alış belgesi, menşe şehadetnamesi, A.TR belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası, Form A tanımlamalarınızı takip edebilir, her türlü işlemlerinizin detaylı raporlarını alabilirsiniz.

Mikro ihracat yönetimi yazılımında yer alan raporlar ve analiz , dökümler ile tüm hareketlerinizi detaylı izleyebilir iş akışlarınızı hızlandırabilirsiniz.

Ayrıca Mikro Genel Muhasebe modülü ile tam entegre olan Mikro İhracat yönetimi yapmış olduğunuz tüm hareketleri otomatik muhasebe fişlerinide oluşturmaktadır.

1-07-2017 Zorunlu olarak E fatura Kullanan Müşteriler İhracat Faturalarını da E-Fatura İle Kesmek Zorundadırlar.

Mikro Yardım Destek
Ara beni
+
Gönder