Sonuc Yazılım

mikro yazılım iş ortağı

Mikro El Terminali Entegrasyonu Win Mobile

Mikro El Terminali Entegrasyonu,

Mikro Yazılım Evi’ nin Mikro Jump, Mikro Fly,  Standart Seri Version 12/14/15  ve Series 9000 Retail Version 12/14/15 ticari paket programları ile uyumlu olarak çalışan el terminali yazılımıdır.

 • Mikro El Terminali Entegrasyonu Mikro version yazılımları ile online haberleşmekte ve uygulama içerisindeki modüllerde oluşturulan tüm evraklar Mikro veritabanına güvenli bir şekilde kayıt edilmektedir.
 • Özellikle Merkezi Çalışma Yönteminde; Satınalma, Tedarik ve depolara sevkiyatın merkez depodan yapıldığı işletmelerde; mağaza ve depolara yapılan sevk işlemleri, mağaza ve depoların merkez depoya verdiği siparişlerin merkez depo ve satınalma tarafından temini ve yine tedarikçi firmalardan merkez depoya ve/veya merkeze bağlı mağaza ve depolara yapılan sevkiyatların mal kabul  işlemlerinin kontrollü olarak yapılması bu yazılım tarafından sağlanmaktadır.

 •  Mikro Programım yeterli gelmedi raporlama yada entegre mobil programı kullanmam gerek diyorsanız
 • Deneyimli kişilerin destek olmasını istiyorum. Saha tecrübesi çok önemi diyorsanız.

 

 1. Mikro El Terminali Entegrasyonu sisteminde; yazılım sadece terminal üzerindedir.
 2. Terminali güncellemek için veya terminal ile oluşturulan evrakları Mikro ya entegre etmek için de herhangi bir aktarım yapmıyorsunuz…
 3. Mikro El Terminali Entegrasyonu; Mikro SQL veri tabanına doğrudan entegre olup, RF çalışma mantığında kendi üzerinde hiç data bulundurmadan Mikro şirket veritabanı üzerinde çalışıyor…
 4. Bu yapıda araya entegrasyon yada aktarım için herhangi bir program girmediğinden Mikro ya girilen bir kayıt anında Mikro Mobil El Terminali Programında da görülüyor ve aynı şekilde Mikro Mobil kullanılan el terminalinde  girilen bir kayıt

 

Stok Bilgi ve mikro el terminali entegrasyonu

Mikro Ticari Programı Stok Tanıtım Kartı ekranında yer alan ve en genel anlamda stok ile ilgili bilgilerin ayrıntılı olarak yer aldığı modüldür.

Stok kart bilgilerinin kontrol edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Stok grup tanıtım kodlarından, stok depo durumuna ve stok depo satış fiyatlarına varan tüm ayrıntılar, satınalma yöneticileri, mağaza müdürleri ve reyon sorumlularının ihtiyaç duyacağı bilgilerden derlenmiştir.

 • Mikro Ticari Programı Stok Tanıtım Kartı ekranında yer alan ve en genel anlamda stok ile ilgili bilgilerin ayrıntılı olarak yer aldığı modüldür.
 • Stok kart bilgilerinin kontrol edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
 • Stok grup tanıtım kodlarından, stok depo durumuna ve stok depo satış fiyatlarına varan tüm ayrıntılar, satınalma yöneticileri, mağaza müdürleri ve reyon sorumlularının ihtiyaç duyacağı bilgilerden derlenmiştir.
 • Mikro El Terminali Entegrasyonu her konuda işlemlerinizi düşünmüştür.  
 • Stok depo durumlarını ve tüm depolardaki satış fiyatlarını tek bir ekranda raporlamak mümkündür.

 

Mikro El Terminali Entegrasyonu ile Stoğa bağlı barkodları ve stok birimlerini en ayrıntılı şekilde görmek mümkündür.

 

Stok Fiyat Görüntüleme Mikro Ticari Programında kayıtlı bulunan stok kartlarının parametrelerde tanımlanan depo satış fiyatını ve depo stok durumunu görüntüler. Bu modülde farklı etiket tiplerinde ve farklı formatlarda barkod basılması da mümkündür.

 

Mikro stok tanıtım kartında yer alan ‘Sipariş Dursun’ , ‘Satış Dursun’ , ‘Mal Kabul Dursun’   pozisyon bayrakları bu modülde bilgi olarak verilmektedir.Programın ilgili modüllerinde bu pozisyon bayrakları parametrik olarak kontrol edilmektedir.
Fiyat Görüntüleme ekranında, işletmede kullanılan müşteri kartı varsa kart fiyatı da bilgi olarak ekrana getirilmektedir.

 Mikro El Terminali Entegrasyonu

 

Görüntülenecek satış fiyatı ve varsa kart fiyatı terminal parametrelerinde belirtilen depo ve fiyat parametrelerine göre getirilecektir…Farklı etiket tiplerinde yapılacak etiket basım işlemleri için program ayarlarında parametrik bir yapı kurulmuştur…

 

 • El terminali yazılımında farklı sayım anlayışlarına göre dizayn edilmiş parametrik bir yapı söz konusudur.
 • Bu sayım yönteminde; normal sayım yönteminden farklı olarak, aynı bölüm, reyon yada sayım bölgesi bir kere sayıldıktan sonra aynı bölge ikince kez başka bir sayım personeli tarafından sayılır.
 • Her iki sayım karşılaştırılarak farklar ortaya çıkartılır.
 • Böylece sayım sağlaması yapılmış olur. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ilgili sayım kesinleştirilir. Ayrıca sayım listesinin tüm yazıcılardan çıktısı alınabilir.

  

Sipariş listesinde olmayan ürünlerin yada temin’ci firma tarafından sipariş miktarlarından fazla getirilen ürünlerin iadesi otomatik olarak yapılmakta…
Gerekli iade evrağı Mikro Ticari programında ilgili cariye bağlı olarak oluşturulmaktadır.

Şube ve depolardan merkez depoya yada şube ve depolardan direk satıcı firmalara yapılan ürün iade işlemleri bu modülde gerçekleştirilmektedir.
İade evrağı oluşturulurken; stoğun satınalma şartı varsa bu satınalma şartına bağlı alış fiyatı ve varsa yine satınalma şartında yer alan iskontolar otomatik olarak getiriliyor.İadesi yapılan stoğun satınalma şartı yoksa, en son alış fiyatı otomatik olarak getiriliyor.

Satış Şube veya depoların ihtiyaç duyduğu stokları merkez depodan temin ve sevk için sipariş hazırlamalarının yanı sıra müşterilere yapılan toptan veya perakende satışların Mikroya entegre bir şekilde  yapılabilmesi için kullanılan modüldür.
Bu modülde Mikro stok tanıtım kartında yer alan pozisyon bayrakları da parametrik olarak dikkate alınmaktadır.
Mikro El Terminali Entegrasyonu, tüm bu işlemler sonunda seçilen evrak tipine göre Mikro da Sipariş Fişi, Satış İrsaliyesi veya Satış Faturası evrakları otomatik olarak oluşturulmaktadır.
   
Ara beni
+
Gönder